• Valorile parametrilor de calitate administrativi
• Procedura privind masurarea parametrilor de calitate ai serviciilor de acces la internet
• Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali
• Test vitezã de acces
• Timp de rãspuns
• Linkuri utile
Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali

 1. Sesizarea nefuncţionării serviciului contractat se poate efectua pe pagina de web www.best-telecom.ro/ro/d/4/suport , prin e-mail la support@best-telecom.ro, la numărul de telefon de suport Tehnic 0366-089000, prin fax la nr 0366-089003 sau letric la sediul firmei, Miercurea Ciuc, Str Gál Sándor NR 16/A/7. Pentru escaladari: 0744-626311

 2. Program de lucru pentru primirea şi înregistrarea reclamaţiilor:

 • Pagina de web: non stop;

 • Prin e-mail: non stop;

 • Telefonic: Luni – Vineri: 08 – 18, Sâmbătă : 10 – 18;

 • Fax: non-stop;

 • Letric la sediul firmei: Luni – Vineri: 08 – 16,

 1. Termenul maxim pentru depunerea sesizărilor este maxim 72 ore.

 2. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor 72 ore.

 3. Verificarea reclamaţiei maxim 8 ore de la sesizare în timpul programului de lucru;

 4. Deplasare la sediul clientului dacă este cazul maxim 24 ore de la verificarea sesizării:

 5. Rezolvarea probelmelor care depind de Furnizor maxim 72 ore de la sesizare.

 6. Despăgubirile se aplică procentual pentu perioada nefuncţionării serviciilor, dacă clientul solicită în scris, în maxim 30 zile de la sesizare.

 7. Termenul maxim de remediere a deranjamentelor este de 72 ore de la sesizare

 8. După remedierea deranjamentelor clientul este contactat telephonic in maxim 24 ore în vederea informării şi confirmării a rezultatului sesizării.

 9. Clientul este informat despre dreptul privind posibilitatea ca să se adreseze Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sau să apeleze la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, în cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă cu furnizorul; de asemenea, se va indica posibilitatea ca utilizatorul final să se adreseze instanţei competente

 

Mijloace prin care utiliztorii finali pot obţine această Procedură:

 • Afisat pe pagina de web www.best-telecom.ro

 • La cerere în mod gratuit, la sediul firmei ori de câte ori solicită clientul

 • În momentul semnării contractului de furnizare servicii

 

 

Administrator,

László Pál